2023-12-19
Piątek, 19 kwiecień 2024, 109 dzień roku, wschód: 04:30, zachód: 18:42
Znajdujesz się: Pierwsza Komunia Święta

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

 

Osobą odpowiedzialną w parafii za przygotowanie dzieci jest

Pan Ziemowit Ziemba

ziemowit.ziemba@gmail.com

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII

 

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.
Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1944, s. 319)

Pierwsza Komunia Święta
Formacja dzieci mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się oprócz szkoły również w parafii – przez spotkania formacyjne i liturgiczne (szczegółowe informacje na temat miejsca i czasu tych spotkań dostępne będą w ogłoszeniach parafialnych).

Rodzice są zobowiązani dostarczyć do katechety lub księdza proboszcza świadectwo chrztu świętego dziecka, w sytuacji, gdy dziecko było ochrzczone poza parafią Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Szczytnie.

 

DEKLARACJA RODZICÓW

 

Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia dzieciom i ich rodzicom. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej;
 • pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu;
 • systematycznie brać udział w spotkaniach rodziców;
 • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych;
 • wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
 • współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

 

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej odbędzie się tradycyjnie

w Niedzielę Trójcy Świętej, 26 maja 2024 r. o godz. 10:00.

 

17.09.2023

Przyjmujemy zapisy dzieci do I Komunii św. Deklaracje można pobrać w zakrystii i wypełnione zwrócić do dnia 1 października 2023 r.

01.10.2023

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 22 października 2023, po Mszy św. o godz. 12:00.

11.02.2024

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 18 lutego 2024, po Mszy św. o godz. 12:00.

Uczniowie, przygotowujący się do I Komunii świętej, zobowiązani są do uczestniczenia w Wielkim Poście w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, przynajmniej trzy razy.

Droga Krzyżowa: dla dzieci w piątek o godz. 17.00

 

14.04.2024

 

W niedzielę, po Mszy św. o godz. 12:00, spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii Św.

Spotkanie będzie połączone z kiermaszem strojów komunijnych.

 

 

 

 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

 

Mały katechizm

 

7 grzechów głównych

 1. 1. Pycha.
 2. 2. Chciwość.
 3. 3. Nieczystość.
 4. 4. Zazdrość.
 5. 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. 6. Gniew.
 7. 7. Lenistwo.

 

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego, i doprowadź do żywota wiecznego. Amen.

 

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.Amen.

 

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i  umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dwa Przykazania Miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich.

2. A bliźniego swego jak siebie samego.

 

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

 

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

 

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

10 Przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. 5. Nie zabijaj.
 6. 6. Nie cudzołóż.
 7. 7. Nie kradnij.
 8. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

7 Sakramentów świętych

 1. 1. Chrzest.
 2. 2. Bierzmowanie.
 3. 3. Najświętszy Sakrament.
 4. 4. Pokuta.
 5. 5. Namaszczenie chorych.
 6. 6. Kapłaństwo.
 7. 7. Małżeństwo.

 

5 Przykazań Kościelnych

 

 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Trzy Cnoty Boskie

 1. 1. Wiara.
 2. 2. Nadzieja.
  3. Miłość.

 

Główne Prawdy Wiary

 1. 1. Jest jeden Bóg.
 2. 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

5 warunków dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemuOstatnia modyfikacja: 2024-03-31

 

 • Stefan
  Napiórkowski
  2024-04-12
Losowy cytat:

  „Gdy patrzę na twe niebo, dzieło Twoich palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?”


/Ps 8,3-4/