2019-09-08
Poniedziałek, 21 październik 2019, 293 dzień roku, wschód: 06:20, zachód: 16:24
Znajdujesz się: Pierwsza Komunia Święta

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się

7 czerwca 2020 roku o godz. 10:00

 

Osobą odpowiedzialną w parafii za przygotowanie dzieci jest Pan Tadeusz Wlazło – tel. 505 076 162

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII

 

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.
Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1944, s. 319)

Pierwsza Komunia Święta
Formacja dzieci mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się oprócz szkoły również w parafii – przez spotkania formacyjne i liturgiczne (szczegółowe informacje na temat miejsca i czasu tych spotkań dostępne w ogłoszeniach parafialnych).

Rodzice dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej powinni dostarczyć do katechety świadectwo chrztu świętego, w sytuacji, gdy dziecko było ochrzczone poza parafią Chrystusa Króla w Szczytnie.

 

29.09.2019

Dziś, na Mszy św. o godz. 12:00, rodzice zgłosili swoje dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i złożyli deklaracje. Dzieci otrzymały błogosławieństwo na czas przygotowania.

Życzymy gorliwości i wytrwałości w podjętych zobowiązaniach.

 

DEKLARACJA RODZICÓW

 

Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia dzieciom i ich rodzicom. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej;
 • pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu;
 • systematycznie brać udział w spotkaniach rodziców;
 • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych;
 • wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
 • współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

 

1.10.2019

Rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Dzieci uczestniczą w nabożeństwach w piątki o godz. 16:30.

 

13.10.2019

Dzieci z klas I-III, od dziś będą otrzymywać „Ziarno”, czyli karteczki potwierdzające udział we Mszy św.Ostatnia modyfikacja: 2019-10-13

 

 

 

 • Gabriela
  Waloszek
  2019-10-20
 • Alicja
  Prusaczyk
  2019-10-20
 • Hanna
  Grudzińska
  2019-10-20
 • Roksana
  Kulis
  panna
 • 2019-10-05
 • Bartosz
  Fąk
  kawaler
Losowy cytat:

  „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.”


/J 13,34/