2023-12-19
Piątek, 19 kwiecień 2024, 109 dzień roku, wschód: 04:30, zachód: 18:42
Znajdujesz się: Koło Żywego Różańa

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

TROCHĘ HISTORII
Modlitwę różańcową ropowszechnił święty Dominik, który określany jest mianem Ojca Różańca Świętego. Kształt ostateczny tej modlitwy został ustalony w XV wieku, dzięki Dominikaninowi Hanusowi a la Roche. On modlitwę Zdrowaś Maryjo, na wzór 150 psalmów ze Starego Testamentu, podzielił modlitwą Ojcze nasz. Ustalono wtedy 15 tajemnic, podzielonych na 3 części: radosną, bolesną i chwalebną.
7 października 1571 r., papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej, natomiast papież Klemens XI rozszerzył to święto na cały Kościół. W 1885 r., Leon XII polecił odmawiać różaniec przez cały październik oraz rozszerzył tekst Litanii Loretańskiej o wezwanie Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
Różeniec uległ rozszerzeniu 16 października 2002 r., a uczynił to papież Jan Paweł II, który dodał czwartą część tajemnic różańcowych nazywając je Tajemnicami światła.
Do odmawiania tej modlitwy zachęcała wiele razy Matka Boże, m. in., podczas objawień w Lourdes (1858r.), w Fatimie (1917r.), w Pompejach (1875 r.), jak również leżącym najbliżej Szczytna – Gietrzwałdzie (1877r.).

Należy podkreślić, że objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie są jedynymi objawieniami Maryi w Polsce zatwierdzonymi przez Kościół.

O ŻYWYM RÓŻAŃCU
Żywy Różaniec to grupa osób, która modli się codziennie modlitwą różańcową. To wspólnota, która pełni misję głoszenia Dobrej Nowiny przez modlitwę różańcową podejmowaną we wszystkich intencjach Kościoła. Żywy Różaniec składa się z Róż różacowych. Każda Róża składa się z 20 osób. Każda z nich w ciągu dnia odmawia jedną tajemnicę różańcową, w ten sposób codziennie odmawiane są wszystkie tajemnice różańca.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
– głównym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca;
– udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
– częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach ku czci Matki Bożej;
– rozszerzanie czci Maryi przykładem własnego życia i działalnością apostolską;
– odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominka;
– udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za jego duszę;

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Tajemnice radosne (odmawia się w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie,
2. Nawiedzenie św. Elżbiety,
3. Narodzenie Pana Jezusa,
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni,
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni;

Tajemnice światła (odmawia się w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie,
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie,
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia,
4. Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor,
5. Ustanowienie Eucharystii;

Tajemnice bolesna (odmawia się we wtorki i piątki)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu,
2. Biczowanie Pana Jezusa,
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa;
4. Droga Krzyżowa,
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu;

Tajemnice chwalebne (odmawia się w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa,
3. Zesłanie Ducha Świętego na Matkę Bożą i Apostołów,
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi;

 Ostatnia modyfikacja: 2014-12-17

 

  • Stefan
    Napiórkowski
    2024-04-12
Losowy cytat:

    „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.”


/J 13,34/