2023-12-19
Poniedziałek, 15 lipiec 2024, 196 dzień roku, wschód: 03:35, zachód: 19:52
Znajdujesz się: Do Miłosierdzia Bożego

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – fragment.

 

 

 

Istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

 

Istota nabożeństwa związana jest z posłannictwem świętej Siostry Faustyny. Jego istotą jest postawa ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich.

 

Ufność w tym nabożeństwie rozumiana jest jako wewnętrzna postawa wobec Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli. Ufność wyrasta z poznania tajemnicy miłości miłosiernej Boga wobec człowieka. Słowa: Jezu, ufam Tobie – umieszczone w podpisie obrazu – są właściwą odpowiedzią człowieka na poznanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i doświadczenie jej we własnym życiu.

 

Ufność stanowi o istocie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego tak dalece, że bez tej postawy nie może być mowy o kulcie Miłosierdzia Bożego, jakiego sobie życzył Pan Jezus. Ufność jest tak zasadniczym aktem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, że już sama jedna, bez praktyki konkretnych form kultu, gwarantuje osiągnięcie łask związanych ogólnymi obietnicami, jakie Pan Jezus związał z tym nabożeństwem. Łaski z Mojego miłosierdzia powiedział Pan Jezus – czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma (Dz. 1578).

 

Miłosierdzie wobec bliźnich jest – obok ufności – drugim istotnym elementem tego nabożeństwa. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim– przypomina Pan Jezus przez Siostrę Faustynę podstawowy chrześcijański obowiązek – nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742).
Pan Jezus pragnie, aby Jego czciciele spełnili w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości ku Niemu przez dobry czyn, słowo lub modlitwę. Wyjaśnił też, że większą zasługę ma miłosierdzie wobec duszy i dodał, że na to nie potrzeba zasobów materialnych. Miłosierdzie może i powinien świadczyć każdy człowiek. Jest to wymaganie, jakie przed każdym ochrzczonym stawia Ewangelia. Dzięki niemu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego ale jest głęboko przeżytą postacią chrześcijańskiego życia.

 

Oto jak wyglądają poszczególne części

Koronki Do Miłosierdzia Bożego:

 

Na początku:
Ojcze nasz …,

Zdrowaś Maryjo …,

Wierzę w Boga.

 

Na dużych paciorkach:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata

 

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem…(3 razy)

 

Na zakończenie:
„O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie” (3 razy)

oraz

” Jezu ufam Tobie” (3 razy)Ostatnia modyfikacja: 2014-12-17

 

 • Alicja
  Strzemieczna
  panna
 • 2024-06-15
 • Bartosz
  Gmitrzuk
  kawaler
 • Henryk
  Kowalewski
  2024-06-19
Losowy cytat:

  „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”


/Mt 11, 28/