2022-01-10
Piątek, 21 styczeń 2022, 20 dzień roku, wschód: 07:42, zachód: 15:55
Znajdujesz się: SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

 

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:

1. Chrzty w naszej parafii odbywają się w każdą niedzielę miesiąca, w czasie Mszy św. o godz.10:00.
2. Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do biura parafialnego z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
3. Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez macierzystą parafię – że pozostają praktykującymi katolikami. Świadectwa te należy dostarczyć najpóźniej w dniu chrztu świętego.
4. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością.
5. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
6. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
7. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
8. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.

 

Warunki, jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Chrzest jest sakramentem, który rozpoczyna życie chrześcijańskie człowieka i czyni go dzieckiem Bożym. Poprzez ten sakrament Chrystus gładzi grzech pierworodny (i ewentualnie także grzechy osobiste, o ile chrzest przyjmuje człowiek dorosły), uświęca człowieka łaską i włącza w społeczność Kościoła. W naszej parafii tego sakramentu udziela się w każdą niedzielę miesiąca. Jest to wielkie święto dla całej Wspólnoty Parafialnej, gdyż wiąże się ono z przyjęciem do Niej nowych członków.Ostatnia modyfikacja: 2021-01-09

 

 

  • Jerzy
    Kwiatkowski
    2022-01-13
Losowy cytat:

    „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się [białe] jak wełna”


/Iz 1,18/