2019-02-07
Poniedziałek, 22 kwiecień 2019, 111 dzień roku, wschód: 04:25, zachód: 18:46
Znajdujesz się: Odezwa Metropolity Warmińskiego

O D E Z W A
Metropolity Warmińskiego
w sprawie pomocy parafii pw. św. Antoniego w Braniewie

 

W niedzielę, 3 stycznia 2016 r. spłonął kościół parafialny pw. św. Antoniego w Braniewie. Szczęśliwie stało się to w godzinach popołudniowych, gdy kościół był pusty. Niestety, całkowicie spłonął dach, strop kościoła, częściowo empory, większość szat liturgicznych. Zachowały się po pożarze tylko mury kościoła wraz z wieżami i trochę wyposażenia. W imieniu wspólnoty parafialnej wyrażam wdzięczność  strażakom braniewskim, którzy przy pomocy wielu innych jednostek straży pożarnej oraz mieszkańców Braniewa, ofiarnie ratowali świątynię przed całkowitym zniszczeniem.

 

To nieszczęście szczególnie dotyka społeczność parafii św. Antoniego z Księdzem Proboszczem na czele, która z wielką ofiarnością zakończyła niedawno gruntowny remont całej świątyni.

 

Jak zwykle, nieszczęście budzi współczucie oraz chęć pomocy. Dziękuję miejscowym władzom państwowym i samorządowym, a także wszystkim, którzy natychmiast zareagowali gotowością przyjścia z pomocą w usuwaniu skutków pożaru. Te wyrazy solidarności są o tyle bardzo cenne, że obecna pora roku poważnie utrudnia prace zabezpieczające bryłę kościoła przed dalszą destrukcją.

 

W Roku Miłosierdzia, który właśnie przeżywamy, Jezus Chrystus wzywa nas do miłości miłosiernej okazywanej naszym bliźnim potrzebującym, ubogim i cierpiącym. Dlatego zwracam się ze szczególną prośbą do wiernych Archidiecezji Warmińskiej oraz ludzi dobrej woli o pomoc w zabezpieczeniu, a następnie w odbudowie kościoła św. Antoniego w Braniewie.

 

Po wysłuchaniu opinii Rady Ekonomicznej Archidiecezji Warmińskiej zarządzam, aby ofiary zebrane na tacę w niedzielę 24 stycznia br. zostały przeznaczone na rozpoczęcie prac zabezpieczających uratowaną bryłę kościoła św. Antoniego w Braniewie.

 

 

 l.dz. 18/2016
Olsztyn, dnia  o8 stycznia 2016 r.     

              

Abp Wojciech Ziemba, METROPOLITA WARMIŃSKIOstatnia modyfikacja: 2016-01-15

 

 

 

 • Ignacy
  Świderek
  2019-04-07
 • Monika Agata
  Surma
  wolna
 • 2019-03-02
 • Piotr Andrzej
  Gołębiewski
  kawaler
 • Stanisław
  Jędrzejczyk
  2019-04-05
 • Marianna
  Chorążewicz
  2019-04-06
Losowy cytat:

  „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.”


/J 13,34/