2022-01-10
Piątek, 21 styczeń 2022, 20 dzień roku, wschód: 07:42, zachód: 15:55
Znajdujesz się: LIST DO PARAFIAN

   Drodzy Parafianie 

     W pierwszą niedzielę nowego roku pragnę skierować do Was kilka słów, w których chcę podsumować rok miniony i przedstawić plany na przyszłość.

     Rok 2019 był kolejnym rokiem troski, a nawet  walki  o zbawienie  nasze i naszych bliskich. Był to rok kolejnej szansy  danej nam  przez Boga.  Nie był on łatwy, ponieważ nasza  wiara, wierność Bogu  i Jego  miłości  były  i są nadal  wystawiane  na nieustanną próbę, szczególnie  poprzez różnego rodzaju  ideologie  wkradające się  podstępnie do naszej  Ojczyzny, do naszych  rodzin i naszych umysłów, całkowicie  sprzeczne  z chrześcijańską  wizją świata  i duchem  Ewangelii Chrystusowej.

     Gdy wokół nas  mnożą się niepokoje, rozpowszechniane są różne kłamstwa i wyszukiwane  są błędy i słabości ludzi Kościoła, bardzo potrzebna  jest  niezachwiana  wiara  w to, że ponad  tym wszystkim  jest Bóg – miłujący  i łaskawy, który  posyła  nam na ten świat  swego syna  jako Zbawiciela. Nie  lękajmy się  przeciwstawiać  różnym,  sprzecznym nie tylko  ze zdrową  logiką,  ideologiom. Żyjmy  Dekalogiem, brońmy krzyża , świętości życia i rodziny. Wiele rodzin boryka się dziś z problemami rozłąki, kryzysu czy nawet rozpadu. Niech Święta Rodzina  zawsze będzie dla nas pięknym  wzorem do naśladowania. Pomagajmy sobie nawzajem, szczególnie, gdy kogoś dotknie   nieszczęście lub trudna sytuacja życiowa.

     W podarowanym przez Boga czasie, minionym roku 2019, wiele wydarzeń dokonało się  w naszym życiu parafialnym. Otrzymaliśmy nowego księdza wikariusza. Zostało ochrzczonych 45 dzieci, 18 par zawarło sakrament małżeństwa, a zmarło 44 parafian. Sakrament bierzmowania, z rąk Księdza Abpa Edmunda Piszcza, który przeprowadził wizytację kanoniczną naszej parafii, przyjęło 51 osób. Rozdano 35000 Komunii świętych. Mamy zatem za co dziękować: Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, ludziom za otwartość serca i dobroć. Prosimy o życie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

 

Moi Drodzy.

     Dzięki Waszej wierze, ofiarności, życzliwości udało się ukończyć kolejny etap budowy kościoła. Można powiedzieć, że wszystko to, co zaplanowaliśmy na rok 2019, a więc: ocieplenie stropu wełną mineralną /500 m2/, a przede wszystkim ścian świątyni styropianem, siatką i klejem /1100 m2/,  zostało szczęśliwie ukończone. Dzięki naszym radnym i życzliwości władz miasta, przed kościołem pojawiła się zatoczka na samochody a wieża kościoła została pięknie oświetlona. Bogu niech będą dzięki za to wszystko.

Przy tej okazji pragnę Wam serdecznie podziękować!

     Dziękuję  rodzinom  naszej parafii, które  przez udział w każdej niedzielnej Mszy świętej pamiętają, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Dziękuję księdzu Szymonowi, który gorliwie służy naszej społeczności parafialnej. Jestem wdzięczny Panu Andrzejowi Jaros, szafarzowi nadzwyczajnemu Komunii św. za Jego świadectwo wiary, troskę o świątynię i posługę przy ołtarzu. Dziękuję służbie kościelnej: Pani Iwonie Nogal – naszej organistce, grupom modlitewnym, ministrantom oraz  scholi parafialnej. Moje słowa podziękowania kieruję też do Pań, które z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem troszczą się o czystość naszej świątyni. Niech Pan Bóg, za okazane dobro, stokrotnie wynagrodzi.

 

     Przed nami kolejne zadania. W maju będziemy gościć Ks. Bpa Janusza Ostrowskiego, który udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania, a w czerwcu dzieci z klas III po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej w naszej nowej świątyni.

 

     Na ten rok planuję dokończenie elewacji oraz zniwelowanie i uporządkowanie terenu wokół kościoła. W pracowni artystycznej Pana Marcina Szczepaniaka w Rzeszowie, rozpoczną się prace związane z upiększeniem głównej ściany prezbiterium, na której pojawi się piękna mozaika i nowa figura Pana Jezusa zmartwychwstałego, Króla Wszechświata. To ambitne plany, lecz jak pokazują nasze dotychczasowe osiągnięcia, możliwe do zrealizowania.

 

     Na koniec pragnę, jeszcze raz, wyrazić szacunek i wdzięczność wszystkim tym, którzy są z nami, którzy świadomie tworzą naszą parafię i starają się żyć jej życiem oraz o nią się troszczą. Zwracam się do wszystkich o solidarne włączenie się w realizację podjętych zadań  na rok 2020.

     Ufam, że dzięki Łasce Bożej oraz pracy i ofiarności wielu ludzi dobrego serca będzie nam towarzyszyła radość z nowej świątyni, którą będziemy wspólnie upiększać. Niech Bóg nam błogosławi !

 

Ks. Proboszcz MirosławOstatnia modyfikacja: 2020-01-12

 

 

  • Jerzy
    Kwiatkowski
    2022-01-13
Losowy cytat:

    „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”


/Mt 11, 28/